CẢM NHẬN

Phong cách ấn tượng trong mùa mưa năm 2014

Tại Việt Nam, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Trong những ngày mưa, chúng ta thường có xu hướng chọn những...

Chi tiết
1