CẢM NHẬN

Chọn lựa và bảo quản ô dù hợp lý

Bảo quản ô (dù) che mưa, che nắng không đúng cách sẽ không mang lại được công năng như mong muốn. Thời tiết thay đổi thất...

Chi tiết
1