">
  • Giới thiệu
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT...

    Tôi cảm thấy rất yên tâm vì Việt Linh luôn đúng hẹn trong thiết kế, làm hàng và giao hàng. Dù với số lượng nào thì Việt Linh cũng đáp ứng tốt và theo dõi rất sát cho đến khi hoàn thành đơn hàng.

    Tôi được giới thiệu đặt hàng ô dù của Việt Linh và từ đơn hàng đầu tiên chúng tôi đã hài lòng với thiết kế ấn tượng và dịch vụ chuyên nghiệp của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!

    __Mr. Toàn__